Pomůžete nám tím v další práci

V Hradci Králové, v Trutnově, v Náchodě, ve Vrchlabí, ve Dvoře Králové, v Hořicích i v Jaroměři - tam všude hájíme zájmy lidí i přírody. Nejsme stranou velkých peněz, ani stranou, které by mocní zvlášť fandili. Musíme si tedy vystačit s naší prací a Vaší podporou. Ta je teď, zatímco se připravujeme na krajské volby a vyhlížíme ty sněmovní, ještě cennější než kdy jindy. Příspěvkem, jakkoliv malým, nám můžete v další činnosti zásadně pomoci.

Do vzkazu k daru napište Dar pro Zelené v Královéhradeckém kraji.


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji:
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.